top of page

VIZIUNEA ȘCOLII

  Valorizarea unicității copilului, ca participant activ la demersul didactic, stimulându-i entuziasmul descoperirii și asimilarea cunoștințelor.

MISIUNEA SI VALORILE ȘCOLII

  Formarea caracterului și a personalității copilului prin crearea unui mediu armonios, bazat pe valori creștine și a unui concept pedagogic de un înalt profesionalism, facilitându-i astfel integrarea într-o societate cu provocări complexe și în continuă schimbare. Valorile cultivate în școala noastră sunt:

  • Iubirea de aproape

  • Disciplină și curaj

  • Entuziasm și determinare

  • Cunoaștere și comuniune

  • Ascultare și creativitate

bottom of page