1/8

Oferta educațională pentru anul 2021-2022, nivelul liceal:

  • 1 clasă de matematică-informatică

  • 1 clasă de filologie

  • Standarde înalte, accentul punându-se pe dezvoltarea și progresul fiecărui elev;

  • Valorizarea unicității elevului, ca participant activ la demersul didactic, stimulându-i entuziasmul descoperirii și asimilarea cunostintelor;

  • Implicarea activă a elevilor în întreg procesul educațional (activități menite să sprijine procesul de învațare, activități extracurriculare, activități socio-educative și culturale);

  • Rezultatul fiind elevi care să păşească în viaţă liberi şi încrezători, cu un bagaj complet de cunostinte si un caracter puternic bazat pe valorile noastre spirituale.

 

 

Criterii de admitere în clasa a IX-a

 

  1. Media de admitere (rezultatele de la evaluarea națională) – minimum 8.00

  2. Nota la purtare pentru toate clasele gimnaziale – 10.00

  3. Evaluare comportamentală, sub forma unui interviu efectuat de pshihologii Liceului.