top of page

   Haina sau veșmântul omului ar trebui să-l reprezinte, să oglindească o parte din interiorul lui, din valorile lui. Uniforma nu înregimentează, nici nu suprimă libertatea individului, cum greșit se comentează de multe ori.

 

   Uniforma este cel mai vizibil simbol al Școlii, un simbol care unifică si contribuie la realizarea armoniei între elevi. Ea conferă apartanență la o parte importantă din valorile Școlii: demnitate, simplitate, comuniune. Așa cum elevii noștri iubesc Școala, sunt mândri că îi aparțin și se simt fideli valorilor ei, în același spirit ei poartă uniforma, ca pe o oglindă a acestor valori.

bottom of page