top of page

 

Pasul 1 – Completarea cererii de transfer la LTSTI

 

Pasul 2 - Evaluarea elevilor care solicită transfer

  • Evaluarea cunoștințelor de lb. și literatura română și de matematică prin aplicarea unor teste

  • Evaluarea psiho-comportamentală a elevilor de către psihologii Liceului

  

Pasul 3 - Comunicarea rezultatelor, telefonic, de către secretariatul Liceului,

  • Dacă cererea a fost aprobată, se va stabili o dată la care vor avea loc discuții între reprezentanții conducerii Liceului și părinții elevului.

 

Pasul 4 – Înscrierea elevului la LTSTI

Odată cererea de înscriere aprobată, părintele/tutorele legal are obligaţia ca în termen de 10 zile să aducă personal la sediul LTSTI dosarul de înscriere, care va cuprinde:

  • Copie după certificatul de naştere al elevului

  • Copie dupa CI ale părinţilor

  • Fişa medicală  

  • Raport de evaluare la finalul clasei pregătitoare  

  • Adeverința de studii/ Foaie matricolă (pentru clasele I-XII)

bottom of page