top of page
1/6

Sfinții Trei Ierarhi - comoara inestimabilă în slujba educației
În fiecare an, sărbătoarea celor trei mari dascăli ai Bisericii - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur - angajează școala noastră într-o lucrare de cercetare, înțelegere, asumare și prelucrare a operelor și vieții celor mai distinși dascăli ai omenirii.


Anul acesta, valorificând tradiția pedagogică a Bisericii cu ample deschideri către metodele didactice moderne care sprijina în mod autentic procesul educational, prin descoperirea, cultivarea si dezvoltarea talentului oratoric, artistic, literar, a vocației filosofice sau teologice, elevii școlii noastre, au indraznit împărtașirea unui « act de creație » capabil să producă educație și emoție în inima celor în care s-a răsfrânt, a colegilor și dăscălilor, a prietenilor și a părinților.

În ziua hramului, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Vasile Gavrilă, elevii Liceului și-au cinstit în chip liturgic și duhovnicesc sfinții-patroni. Troparul celor ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme a răsunat-purtat pe aripi de heruvimi, iar cuvântul de învățătura, conceput și rostit de trei dintre elevii Liceului a făcut simțita prezența celor trei Sfinți ca niște făclii aprinse dăinuind în mijlocul participanților. Astfel, cei trei predicatori ai momentului au experimentat, prin actul oratoric, în comuniune cu membrii comunității, unul dintre cele mai importante procese educaționale pe care cei trei Sfinți le-au desăvârșit de-a lungul vieții lor ca dascăli.


În completare, elevii de gimnaziu și primar au oferit, la rândul, lor un semn discret spre și dinspre ei, un drag al rugăciunii lor în sufletul lor și al dascălilor. Astfel s-a ivit și mănunchiul de bucurie prins în stihuri și culori, ivite tot cu prilejul sărbătoririi Hramului școlii: o expoziție de desene și cărti poștale închinată sfinților ocrotitori.


Vă invităm să le descoperiți mai jos.


PrimarGimnaziu
Liceu

bottom of page