top of page

Festivitatea de premiere 2021-2022

Festivitatea de premiere din acest an școlar a adus o lumină înnoită asupra Școlii noastre, o lumină lină care s-a răsfrânt binevoitoare într-un tablou vivace, animat de elevii și profesorii noștri, îngrădit cu flori de câmp, în ritm vioi de cântec și joc de odinioară − Școala mea de Feți-Frumoși și Ilene Cosânsene.