top of page
1/6

Sărbătoarea basmului românesc – simboluri și tradiții.

Marți, 20 martie 2018 la Teatrul Excelsior va avea loc spectacolul intitulat:

CENTENARUL ROMÂNIEI – 100 DE ANI ÎN JURUL VALORILOR CULTURII ROMÂNEȘTI

Sărbătoarea basmului românesc – simboluri și tradiții.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de proiecte realizate de Școala noastră, LTSTI, care au ca obiectiv general incurajarea manifestării iubirii, empatiei, includerii și într-ajutorării între copii aparținând diferitelor medii și categorii de vârstă, în spiritul viziunii școlii.

În contextul unei epuizări vădite a spiritului creator în spațiul public românesc, ne adresăm si televiziunilor care promoveaza talentul și autenticitatea, propunând un exercițiu de tandrețe al unor copii de 12-13 ani, dedicat semenilor lor, pentru care lumea înconjurătoare nu are nuanțe și tonuri acustice, rămânând de cele mai multe ori ternă și gri, în spatele unor garduri care încercuiesc în liniște, școlile copiilor cu deficiențe de vorbire și de auz. Sunt copii frumoși, agili și plini de viață, însă lumea lor este mult prea tăcută și prea lipsită de atenție din partea celor pentru care zgomotul, agitatia, goana neintrerupta reprezintă ”normalitatea”.

Astfel, impreuna cu cadrele didactice din Scoala noastra, am imaginat un moment dedicat lor și nouă, un moment de liniște, de basm. Vă propunem un exercițiu de întoarcere către vremurile pline de generozitate ale împăraților și împărăteselor, către fantasticul cal nărăvaș al lui Făt-Frumos, către întâlniri pline de sens în căutarea tinereții fără de bătrânețe și a vieții fără de moarte. În speranța aflării sensului căutărilor noastre, ale tuturor, vă așteptăm cu drag în mijlocul trupei de mici actori, bucurându-ne împrună de deslușirea semnificațiilor celor mai vechi povești, de imaginea unor copii plini de haz, bătând step și mimând pe rând calul pur-sânge spaniol sau arab, pentru ca în final, bătrânul tovarăș ierbivor să redevină armăsar înaripat și să ne poarte năvalnic către cele mai frumoase momente ale copilăriei noastre, pentru ca povestea să nu se piardă niciodată.


Prin aceasta serie de proiecte ne propunem să atingem urmatoarele obiective specifice, sub formă de raspuns la provocarile societații în care cresc și se dezvolta copiii nostri:


  • Integrarea copiilor din medii vulnerabile într-o comunitate culturală, cu participarea activă a elevilor Liceului Teoretic Sfinții Trei Ierarhi și colaborarea cadrelor didactice și a specialiștilor în educație;

  • Eliminarea condiționărilor sociale legate de interacțiunea cu copii cu dificultăți de învățare, probleme de dezvoltare, dizabilități fizice sau mentale și contracararea lor prin interacțiune benefică pentru ambele grupuri;

  • Evidențierea talentului artistic al copiilor în exprimarea plastică, verbală, gestuală, kinestezică, muzicală și în arta dramatică, indiferent de vârstă, mediu social sau achiziționare cognitivă;

  • Cultivarea aptitudinilor artistice și de învățare în rândul copiilor cu dizabilități sau tulburări de dezvoltare, îmbunătățiurea dexterității și a manualității prin proces artistic-ludic, stimularea exprimării lor în limbaj artistic, consemnarea progresului lor și a finalității artistice prin organizarea de eveniment cultural multimedia;

  • Integrarea în cadrul unui demers pedagogic coerent a producțiilor, în cadrul unui concept al terapiei prin poveste;


bottom of page