top of page

   

   Metodele pedagogice folosite la Liceul Teoretic “Sfinţii Trei Ierarhi” sunt cele clasice, cele verificate de tradiţia şcolii ca fiind rodnice, împletite cu metodele moderne. La acestea – sau chiar spre susţinerea acestora – profesorii noştri adăugă învăţăturile Sfinţilor Părinţi, valorificând astfel tradiţia pedagogică a Bisericii.

RELAŢIA PROFESOR – ELEV

   Profesorii şcolii noastre îsi câştigă respectul elevilor prin prestanţa lor morală şi intelectuală. Ei îndrumă şi îi călăuzesc pe elevi cu dragoste, cu respect şi cu răbdare.

Cea mai importantă componentă a relaţiei profesor-elev este exemplul personal. Acesta intervine nu numai în prestanţa profesională, ci si în modul de relaţionare inter-umana, în dragostea de Dumnezeu si de aproape si în atitudinea de viaţă.

Comunicarea profesor-elev este una continuă şi vizează evoluţia completă a elevului, atât pe plan cognitiv, cât şi pe plan spiritual.

RELAŢIA ELEV – ELEV

   Principiile creştine, care sunt fundamentul a tot ceea ce se întâmplă în şcoala noastră, modelează şi relaţiile dintre copii.

Elevii noştri sunt încurajaţi să se ajute reciproc, să învăţe compasiunea, toleranţa şi lucrul în echipă. Ne propunem ca amprenta pe care şcoala noastră o va lăsa asupra fiecaruia dintre absolvenţii săi să fie aceea care îi va ajuta sa îşi croiască un drum frumos şi curat în viaţă.

Spiritul de competiţie este încurajat prin participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, însă rezultatele sunt împărtăşite în mod firesc şi cu bucurie de către  toţi colegii, creîndu-se astfel o competiţie sănatoasa, în care succesul devine un exemplu, nu un motiv de invidie.

   Prin participarea continuă la diverse proiecte, jocuri şi activităţi de grup, elevii noştri au învăţat să se respecte şi iubească reciproc şi simt, în adevăratul sens al cuvântului, că sunt parte integrantă a unei mari familii, aceea a şcolii.

   Elevii învaţă respectul reciproc, înțelegând că vorbitul frumos, civilizat şi comportamentul elegant sunt norme pe care şcoala noastră le-a promovat și le promovează permanent. Profesorii şcolii sunt în permanenţă în mijlocul copiilor pentru a se asigura că principiile şcolii sunt însuşite şi aplicate în mod continuu.

 

RELAŢIA PROFESOR – PĂRINTE

Profesorii şi învăţătorii informează şi acordă consiliere permanentă părinţilor. Informarea asupra situaţiei şcolare a elevilor se face în cadrul ședințelor cu părinţii, organizate lunar, precum şi a consultaţiilor individuale.

Părinţii elevilor noştri fac parte activă din viaţa şcolii noastre, atât prin activităţile periodice din cadrul Consiliului Reprezentant al Părintilor, cât şi prin implicarea în activităţile extraşcolare desfăşurate la nivelul clasei sau al întregii şcoli.

bottom of page