top of page

   Corpul nostru profesoral aduce valoare şcolii prin entuziasm şi pasiune, prin preocuparea continuă pentru dezvoltarea profesională si personală, prin dragostea pentru copii. Profesorii noştri sunt buni pedagogi, înzestraţi cu o serioasă pregătire teoretică, dar şi cu o adevărată vocaţie pentru această misiune. Ei îmbină metodele specifice actului educării cu iubirea pentru copii şi cu morala creştină.

   Dintre cele 22 de cadre didactice care îşi desfăsoară activitatea în şcoala noastră,3 au obţinut Doctoratul,8 au obţinut Masteratul, 5 au gradul didactic I,4 sunt formatori, iar altele sunt autori de cărţi şi articole de specialitate, realizatori de proiecte şi publicaţii menite să promoveze imaginea şcolii. Toate cadrele noastre didactice urmează periodic cursuri de formare continuă şi perfecţionare, care de cele mai multe ori se desfăşoară, prin colaborarea cu Casa Corpului Didactic Bucuresti, chiar în sediul unităţii noastre.

bottom of page