1/6

Ofera educațională pentru anul 2020-2021, nivelul liceal:

  • 1 clasă de matematică-informatică

  • 1 clasă de filologie

  • Standarde înalte, accentul punându-se pe dezvoltarea și progresul fiecărui elev;

  • Valorizarea unicității elevului, ca participant activ la demersul didactic, stimulându-i entuziasmul descoperirii și asimilarea cunostintelor;

  • Implicarea activă a elevilor în întreg procesul educațional (activități menite să sprijine procesul de învațare, activități extracurriculare, activități socio-educative și culturale);

  • Rezultatul fiind elevi care să păşească în viaţă liberi şi încrezători, cu un bagaj complet de cunostinte si un caracter puternic bazat pe valorile noastre spirituale.

 

 

Criterii de admitere în clasa a IX-a

 

  1. Media de admitere (media dintre media  claselor V-VIII și rezultatele de la evaluarea națională) – minimum 8.00

  2. Nota la purtare pentru toate clasele gimnaziale – 10.00

  3. Evaluare comportamentală, sub forma unui interviu efectuat de pshihologii Liceului.

Regasiti mai jos cererea pentru contestatii aferenta Evaluarii Nationale cls a VIII-a, sesiunea iunie 2020.

Cerere Contestatii 2020

Program

Luni-Vineri 8:00 -18:00

Contact

Adresă: Str. Virgiliu nr. 40, Sectorul 1, Bucureşti

Email: secretariat@ltsti.ro

Telefon: 021 637.07.33

Mobil: 0763 688448