top of page

Oferta educațională pentru anul 2023-2024, nivelul liceal

O clasă cu profil matematică-informatică:

  • Standarde înalte, accentul punându-se pe dezvoltarea și progresul fiecărui elev;

  • Valorizarea unicității elevului, ca participant activ la demersul didactic, stimulându-i entuziasmul descoperirii și asimilarea cunostintelor;

  • Implicarea activă a elevilor în întreg procesul educațional (activități menite să sprijine procesul de învațare, activități extracurriculare, activități socio-educative și culturale);

  • Rezultatul dorit: elevii să păşească în viaţă liberi şi încrezători, cu un bagaj complet de cunostinte si un caracter puternic bazat pe valorile noastre spirituale.

Criterii de admitere în clasa a IX-a:

  1. Media de admitere (rezultatele de la evaluarea națională) – minimum 9.40

  2. Nota la purtare pentru toate clasele gimnaziale – 10.00

  3. Evaluare comportamentală, sub forma unui interviu efectuat de psihologii Liceului

bottom of page